Natuurbegraven

Eeuwig in de natuur

Natuurbegraven
Eeuwig in de natuur

Natuurbegraven/bosbegraven is een nieuwe vorm van begraven, waarbij het graf opgaat in de natuur. Deze vorm van begraven past binnen de bestaande visie op bosbeheer. De graven worden niet geruimd en het grafrecht is eeuwig durend. De opbrengsten komen ten goede aan het onderhoud van de natuur op het Landgoed de Kalenberg in Barchem. Een keurmerk waarborgt de kwaliteit. In Barchem is een bosbegraafplaats van 3 ha. in ontwikkeling op het landgoed de Kalenberg.

Wat is natuurbegraven
in Barchem?

 • Eeuwig durend grafrecht op naam staand en ingeschreven in het Kadaster
 • Koop grafrecht via een notariële akte met GPS coördinaten
 • Kleinschalig
 • Regel het zelf tijdens uw leven
 • Geen zorgen voor nabestaanden
 • Geen onderhoudskosten
 • Nabestaanden hoeven niet te beslisssen
 • Alle ruimte voor persoonlijke invulling van de uitvaart
 • Geen grafmonumenten, wel een houten schijf en de mogelijkheid een gedenkboom te planten
 • Alleen natuurlijke materialen
 • Kosten bosbegraven eenmalig ongeveer 4.500 euro en 500 euro voor het openen  en sluiten van het graf, geen kosten voor onderhoud, monumenten, verkrijging grafrecht.

Over ons

De Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg ( een ANBI stichting) is eigenaresse van het landgoed de Kalenberg. Het Landgoed is 17 ha groot. Op het landgoed staan een  kapel en een aantal gebouwen die als Hotel geëxploiteerd worden. 

De stichting bestaat sinds 2010 en is voortgekomen uit de Vereniging van de Woodbrookers. Deze vereniging heeft het landgoed meer dan 100 jaar in bezit gehad en gebruikte de gebouwen en de kapel als een vormingscentrum. Het hotel wordt door de stichting verhuurd aan een zelfstandige BV. De certificaten zijn in handen van particulieren.

De doelstelling van de stichting is, om het landgoed duurzaam in stand te houden en verder kwalitatief te ontwikkelen. 

Er is veel geld nodig om de natuur en het bosgebied kwalitatief te beheren en te ontwikkelen. Daarom is in 2015 het initiatief genomen, om op 3 ha van het landgoed een bosbegraafplaats te realiseren. Deze bosbegraafplaats is ondergebracht in de Stichting Justine, vernoemd naar de barones die indertijd het landgoed geschonken heeft aan de Woodbrookers. De graven worden dus nooit geruimd en er is sprake van eeuwig durend grafrecht. De graven zijn onherkenbaar opgenomen in de natuur. 

De opbrengsten van de bosbegraafplaats mogen alleen gebruikt worden om de natuur te beheren en te ontwikkelen. Het totale landgoed, inclusief de bosbegraafplaats, heeft een NSW status en blijft altijd voor het publiek toegankelijk. 

Sinds een aantal jaren wordt het landgoed onderhouden door een groep vrijwilligers onder leiding van een bosdeskundige. De werkzaamheden vinden iedere woensdag plaats. 

De huuropbrengst van het hotel wordt gebruikt voor de financiering van het onderhoud en beheer van het gebouwde onroerend goed. 

Nieuwsbrief Bosbegraafplaats Justine in Barchem

December 2020

Als geïnteresseerde in de verdere ontwikkeling van de Bosbegraafplaats Justine kunnen we u het volgende melden. T.b.v de realisatie van de begraafplaats is het noodzakelijk dat er een bestemmingsplan gemaakt moet worden voor deze nieuwe activiteit. De begraafplaats houdt de natuurbestemming met de mogelijkheid om te begraven. 

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

verzend
Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com