Stand van zaken ontwikkeling - Bosbegraafplaats Justine

Augustus 2023

Vragen aan het bestuur?
Bel naar: 06-515 62 619
of 06-111 29 446

Een kort overzicht van de gang van zaken tot nu toe en hoe het verder gaat.

Inmiddels 8 jaar geleden is de ontwikkeling opgestart om tot een bosbegraafplaats te komen op Landgoed de Kalenberg. Nadat het jaren duurde voordat de Provincie Gelderland haar beleid m.b.t. natuur begraven had vastgesteld, kon er een bestemmingsplan wijziging worden voorbereid samen met de Gemeente.

In April 2021 is het bestemmingsplan met 19 voor en 4 tegen stemmen in de Gemeenteraad vastgesteld. De Provincie had inmiddels haar goedkeuring hieraan ook al gegeven.
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is vervolgens bezwaar gemaakt bij de Raad van State.
De uitspraak heeft, in tegenstelling tot de verwachting van drie maanden, bijna twee jaar geduurd. In februari 2023 ontvingen wij de uitspraak.

Helaas heeft de RvS het bestemmingsplan niet goedgekeurd. Dit ondanks het feit dat bijna alle bezwaren die waren ingebracht niet zijn gehonoreerd. De Raad van State vond dat er twee artikelen in het bestemmingsplan niet goed waren geformuleerd en keurde daarom het plan af.

Dat betekent dat vanaf het voorjaar 2023 samen met de gemeente hard gewerkt wordt aan het maken van een nieuw bestemmingsplan. De verwachting is dat het nieuwe plan nog in 2023 door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Als er geen bezwaren worden ingediend kan het plan na 6 weken onherroepelijk zijn en kunnen we eindelijk beginnen aan het verder vormgeven van het beheer en de exploitatie.

Gezien de kleine aanpassingen die nodig waren op basis van het besluit van de Raad van State gaan wij er vanuit de bosbegraafplaats gerealiseerd kan worden.

Natuurlijk is de RvS uitspraak teleurstellend, zeker omdat de ontwikkelingskosten (tweemaal de kosten van een bestemmingsplan) erg hoog zijn. Ondanks dat, gaat de ontwikkeling door omdat het doel, namelijk het duurzaam beheren en ontwikkelen van het landgoed de Kalenberg nog steeds het uitgangspunt vormt voor de ontwikkeling van de begraafplaats. En merkbaar is dat de vraag naar natuur begraven heel actueel is.

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com