Nieuwsbrief februari 2023 - Bosbegraafplaats Justine

Februari 2023

Daarom doen we dit
De Stichting voert natuurbeheer en zal dus nooit bomen gaan kappen voor het aanleggen van graven.
Het uitgangspunt is inkomsten te generen door de verkoop van  graven waardoor het bos eeuwig bos blijft en het onderhoud en beheer voor heel veel jaren is verzekerd.

Daarom gaat de Stichting in overleg met de gemeente op zoek naar mogelijkheden om binnen de kaders die door de Raad van State gesteld zijn toch een bosgraafplaats te realiseren.

Vragen aan het bestuur?
Bel naar: 06-515 62 619
of 06-111 29 446

NL DOET
Stichting Beheer Landgoed de Kalenberg doet op 11 maart 2023 mee aan NL Doet.
Doe jij ook mee?
Aanmelden kan via de website: www.nldoet.nl of bel naar 06-515 62 619 of 06-111 29 446.

Onze doelstelling is het onderhouden en weer tot volledige wasdom brengen van Landgoed de Kalenberg

Ondanks de geweldige inzet van vele vrijwilligers is er nog steeds veel geld nodig om het bos goed te onderhouden en te beheren. Zodat het voor bezoekers een veilig, gevarieerd en toekomstbestendig bos is. De jaarlijkse Rijksoverheid bijdrage is helaas veel te gering om het bos op adequate wijze te onderhouden en te beheren.

Vrijwilligers zijn welkom
Vele vrijwilligers zijn iedere woensdagochtend druk bezig met het onderhouden van het landgoed de Kalenberg. Heb je interesse en wil je eens komen kijken? Bel dan Willem Tiggeler 06 - 111 29 446 of Derk Jan Verstand 06 - 515 62 619. Of kom gewoon op de woensdagmorgen bij ons langslopen op de Kalenberg. Onze vrijwilligers zijn daar vanaf 8.30 uur aanwezig.

Natuurversterkingsplan
Samen met de Bosgroep heeft de Stichting Landgoed de Kalenberg een natuurversterkingsplan opgesteld waarmee we een gedegen invulling willen geven aan onze plannen.

Ruime meerderheid gemeenteraad
Om dit alles te kunnen betalen is er vele jaren geleden het plan opgesteld om op een klein deel van het landgoed een bosbegraafplaats te gaan realiseren. In al die jaren heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met provincie, gemeente en de inwoners van Barchem.
De gemeenteraad is niet over een nacht ijs gegaan rond de besluitvorming: meerdere avonden is daaraan besteed en van het inspreekrecht is door velen gebruikgemaakt.
In april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd (19 voor, 4 stemmen tegen) met het ontwerp bestemmingsplan Kalenberg waardoor een bosbegraafplaats mogelijk zou worden.
Ondanks deze zeer ruime meerderheid in de door de bewoners van Lochem gekozen gemeenteraad is er tegen het genomen raadsbesluit beroep aangetekend bij de Raad van State.

De tegenstanders brachten bij de Raad van State 14 bezwaarpunten in.

Op 5 september 2022 was de inhoudelijke behandeling en 15 februari 2023 volgde de uitspraak. 12 van de 14 bezwaren werden door de Raad van State ongegrond verklaard en de tegenstanders kregen op een tweetal punten geheel of gedeeltelijk gelijk.

Juridische haarkloverij
De Stichting heeft de uitspraak grondig geanalyseerd en met haar adviseurs besproken. Er is sprake van een juridische haarkloverij rond het begrip oude bosgrond en van een te onduidelijke redactie rond de mogelijke bomenkap.

Landgoed De Kalenberg - Barchem

Meer informatie

Wilt u op de hoogte gehouden worden van nieuwe  ontwikkelingen van Bosbegraafplaats Justine? Vul dan hieronder uw naam en mailadres in en druk op verzend.

Contact

Stichting Bosbegraafplaats Justine
Derk Jan Verstand  06 - 515 62 619
Willem Tiggeler 06 - 111 29 446
bosbegraafplaatsjustine@gmail.com